Hva skjer?

Vi forsøker å dele mest mulig av det som skjer rundt oss. Eldre saker finner du i arkivet

 917 82 579
 kan-hesk@online.no

Kjell Andreas leder prosjektet «Matopplevelser i Lund». Med sitt store nettverk i landbrukets organisasjonsliv er han en viktig brikke i Lund Næringsutviklings satsning på mat og tilleggsnæringer i landbruket.

Trenger du en kontaktskaper og døråpner innenfor mat og landbruk er Kjell Andreas rette mann!

 952 06 707
 anders@lundnu.no

Jeg er næringsutvikler, og jobber med prosjekter knyttet til sentrumsutvikling, profilering og nyetablering. Snakk med meg om idéer og tanker rundt ny virksomhet i bygdene i Lund!

 908 92 558
 janove@lundnu.no

Jeg er næringsjef, og jobber tett med kommune, nyetablerere og eksisterende næringsliv. Trenger du en døråpner, gode råd eller veiledning til utvikling av nye eller gamle selskap tar jeg gjerne en prat.

 905 03 626
 majbritt@lundnu.no

Jeg er prosjektleder, rådgiver og jobber mye med reiseliv og ulike tjenester som Lund Næringsutvikling AS tilbyr kommunen og medlemsbedrifter. Jeg leverer også forskjellige administrative tjenester.