Lund Næringsutvikling sin oppgave er å legge forholdene best mulig til rette
for ny og eksisterende næringsvirksomhet i vår kommune.

La oss hjelpe deg videre!