Ny næringsplan for Lund!

Det er laget ny, strategisk næringsplan for Lund, med horisont frem til 2028. 3 arbeidsgrupper har vært i sving fra mai og frem til nå, under ledelse av Lund Næringsutvikling AS.
Strategisk næringsplan beskriver hvilke grep som må tas for å omstille næringslivet i Lund, en omstilling som er helt nødvendig at Lund skal kunne bestå som selvstendig kommune i fremtiden.
Vi mener politikerne i Lund med dette har fått et godt verktøy for å vedta nødvendige tiltak. Det er bare å brette opp og sette i gang!

Strategisk næringsplan 2017 – høringsutkast rev2