Det blir livlig i sentrum denne sommeren

På til sammen 6 lørdager, fra april til september, vil det skje ting i Stasjonsveien. Mellom 10 og 14 vil det bli aktiviteter – alt fra leker for barn til uhøytidelig idrett, kulturinnslag, etc. Hensikten er selvfølgelig å trekke folk fra Moi og Lund, hytteturister og andre til sentrum. 

Butikkeiere, lag og foreninger vil bli innbudt til orienteringsmøte mandag 26.februar.