Presentasjon av handelsanalyse

Rambøll har utarbeidet en omfattende handelsanalyse for Lund Næringsutvikling og Lund kommune i forbindelse med pilotprosjektet for sentrumsutvikling.

Handelsstanden i Moi sentrum var torsdag 23. august invitert til gjennomgang av denne. Bare 7 næringsdrivende innen varehandel fikk med seg at næringssjef Jan Ove Øksendal presenterte en rekke utfordringer og muligheter avdekkes i rapporten.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det må gjøres grep umiddelbart, men at det finnes gode muligheter for utvikling. Men:

Moi må ikke vente på at “noen andre” skal få utviklingen i gang. Ikke vente på ny veg. Ikke vente på at Lunds befolkning skal endre handlevanene sine.

 

Hele rapporten finner du her!