Nye Veier og nye takter på Næringslivsdagen

Onsdag 5. september var det duket for Lund kommune og Lund Næringsutviklings årlige næringslivsdag på Skåland Gjestegård.

Dagens gjennomgripende tema var ny E39 og mulighetene den gir.

Nye Veier AS orienterte om planprosessen så langt, og så detaljert som råd er om veien videre. Dagens tydelige beskjed var at Lund – både kommune og næringsliv – må iverksette et betydelig arbeid straks for å komme i posisjon til å nyte godt av ringvirkningene som veiutbyggingen får for lokalsamfunnet.  Moi ligger an til å bli eneste tettsted mellom Ålgård og Lyngdal med umiddelbar nærhet til veien!

Næringssjef Jan Ove Øksendal fulgte opp med innlegg om betydningen av å få fortgang i arbeidet med opprettelse av et offentlig-privat tomteselskap for næringstomter. Selskapet bør være i drift allerede fra 2018!

Kjell Andreas Heskestad og Anders Mydland stod for kveldens mer lettlivede innlegg, med sine presentasjoner av henholdvis lokalmatprosjektet “Mad” og profileringsprosjektet “Oppdag Lund”.

Innovasjon Norge informerte om sitt nye bedriftsprogram “På sporet av vekst”, spesielt for bedrifter i Lund og noen få andre distriktskommuner i Rogaland. Her er verktøy og virkemidler fra IN, fylkeskommunen, Connect og næringshagene samlet under en paraply, med ett kontaktpunkt.

Kvelden ble rundet av med en viktig påminner om Flekkefjord Sparebanks tilstedeværelse og rolle som lokalbank for bedrifter og private i Lund.

Ta gjerne kontakt med Jan Ove eller Anders hvis du vil drøfte noen av mulighetene som ble presentert denne kvelden!