TV-aksjonen – «Mindre alene sammen»

Årets TV-aksjon går av stabelen 21. oktober. I år går aksjonen til Kirkens Bymisjon som ønsker å motvirke utenforskap og bedre livskvaliteten til mennesker som står utenfor i Norge.

Kirkens Bymisjon vil gi alle muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. De skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i eget nærmiljø. Det skal etableres møter på tvers av generasjoner, og arbeidstilbud for de som ikke møter kravene i det ordinære arbeidslivet, men har kapasitet og lyst til å bidra.

I Lund Næringsutvikling håper vi at alle bedrifter i Lund tar stilling til hvordan de kan bidra, både som giveret til aksjonen og ved å invitere «utenforstående» inn i egen virksomhet – om enn bare for et møte og en kopp kaffe!

«Ett møte kan endre et menneske, flere møter kan endre et helt samfunn.»

Giverkanal og mer informasjon: https://blimed.no