Støtt festivalene i Lund!

I Lund har vi for tiden 3 festivaler, pluss bygdedagene på Ualand/Heskestad. Er disse festivalene bare fest, moro, tomflasker, ordensforstyrrelser og utgifter?
Hør hva ordfører Halfdan Haugan i Seljord sier, når vi spør han om hva som ville skje dersom Dyrskuen skulle bli lagt ned (det blir den nok ikke..): «Dersom Dyrskuen skulle bli lagt ned, ville det bety en katastrofe for Seljord kommune..».
Han forklarer dette med at Dyrskuen betyr så mye for lokal varehandel, servicebedrifter, håndtverksbedrifter, overnatting og servering at en nedleggelse ville få direkte konsekvenser på arbeidsplasser og folketall. Seljord har et langt over gjennomsnitt innslag av handel og service. Dyrskuen setter Seljord på kartet. Videre sier ordføreren at frivillige organisasjoner, idrettslag, Røde Kors m.fl. har en langt større aktivitet i Seljord enn hva folketallet skulle tilsi, på grunn av inntektsmulighetene festivalene i området gir.
Festivalene i Lund er ikke på størrelse med Dyrskuen i Seljord. Men de er profesjonelt drevet, og har et stort potensial. Uansett er de svært, svært viktige for Lund. Festivalene er suverene når det gjelder å sette Lund på kartet!