TV-aksjonen – “Mindre alene sammen”

Årets TV-aksjon går av stabelen 21. oktober. I år går aksjonen til Kirkens Bymisjon som ønsker å motvirke utenforskap og bedre livskvaliteten til mennesker som står utenfor i Norge.

Kirkens Bymisjon vil gi alle muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. De skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i eget nærmiljø. Det skal etableres møter på tvers av generasjoner, og arbeidstilbud for de som ikke møter kravene i det ordinære arbeidslivet, men har kapasitet og lyst til å bidra.

I Lund Næringsutvikling håper vi at alle bedrifter i Lund tar stilling til hvordan de kan bidra, både som giveret til aksjonen og ved å invitere “utenforstående” inn i egen virksomhet – om enn bare for et møte og en kopp kaffe!

“Ett møte kan endre et menneske, flere møter kan endre et helt samfunn.”

Giverkanal og mer informasjon: https://blimed.no

AMS AS om digitalisering og automatisering – stemningsrapport!

Torsdag 11. oktober var det klart for nytt Oppsving på Pøbben

Magne Sira fra AMS på Haukland hadde kveldens innlegg. Mange i bygda vet at “AMS driver med data”, men hvor mange vet at deres løsninger styrer produksjonen til verdenskjente merkenavn som Ekornes – i tillegg til våre store lokale lokomotiver? Magne fortalte om hvordan AMS’ systemer styrer plukkroboter og scanner etiketter og chips på samlebånd og lagere hos store kunder i inn- og utland.

De engasjerte frammøtte satte hadde en god diskusjon om hvordan digitalisering og automatisering skaper nye muligheter i industrisamfunn som Lund. Nærhet til ny E39, god tilgang på kompetanse og lange tradisjoner med produksjon i stor og liten skala er viktige fortrinn også i framtida.!

 

YX Moi nest best i landet!

YX Moi har i sommer vunnet en høythengende andreplass i en salgskonkurranse blant YX-stasjonen.
Konkurransen gikk i forbindelse med YX-kjedens 10-årsjubileum, og ble målt på salg av ulike produkter.

Svein Kåre og Anne-Lill var i Cannes sammen med resten av YX-systemet for å motta heder, ære og diplom. Vi gratulerer dem og deres flinke selgere!

YX Moi lever for en stor del av gjennomgangstrafikken, men setter spesielt stor pris på sine lokale kunder. De kjører ofte kampanjer myntet på oss fastboende, så ta turen innom neste gang du fyller drivstoff!

På rød løper i Cannes
Her er Anne-Lill og Svein Kåre på den røde løperen i Cannes for å motta heder og ære, sammen med Kjell fra YX Vanse

 

Nye Veier og nye takter på Næringslivsdagen

Onsdag 5. september var det duket for Lund kommune og Lund Næringsutviklings årlige næringslivsdag på Skåland Gjestegård.

Dagens gjennomgripende tema var ny E39 og mulighetene den gir.

Nye Veier AS orienterte om planprosessen så langt, og så detaljert som råd er om veien videre. Dagens tydelige beskjed var at Lund – både kommune og næringsliv – må iverksette et betydelig arbeid straks for å komme i posisjon til å nyte godt av ringvirkningene som veiutbyggingen får for lokalsamfunnet.  Moi ligger an til å bli eneste tettsted mellom Ålgård og Lyngdal med umiddelbar nærhet til veien!

Næringssjef Jan Ove Øksendal fulgte opp med innlegg om betydningen av å få fortgang i arbeidet med opprettelse av et offentlig-privat tomteselskap for næringstomter. Selskapet bør være i drift allerede fra 2018!

Kjell Andreas Heskestad og Anders Mydland stod for kveldens mer lettlivede innlegg, med sine presentasjoner av henholdvis lokalmatprosjektet “Mad” og profileringsprosjektet “Oppdag Lund”.

Innovasjon Norge informerte om sitt nye bedriftsprogram “På sporet av vekst”, spesielt for bedrifter i Lund og noen få andre distriktskommuner i Rogaland. Her er verktøy og virkemidler fra IN, fylkeskommunen, Connect og næringshagene samlet under en paraply, med ett kontaktpunkt.

Kvelden ble rundet av med en viktig påminner om Flekkefjord Sparebanks tilstedeværelse og rolle som lokalbank for bedrifter og private i Lund.

Ta gjerne kontakt med Jan Ove eller Anders hvis du vil drøfte noen av mulighetene som ble presentert denne kvelden!