Hva skjer?

Nisjebutikkens dag

Det nærmer seg svartefredag, med alle sine lokkende tilbud. Men hva gjør dette for lokalbutikkene – nisjebutikkene – som fortsatt holder lys i vinduene og skaper liv i lokalsamfunnet?

Slå et slag for nisjebutikkene på nisjebutikkens dag, lørdag 24. november!

God lesning under: 

https://butikkutvikler.blog/category/nisjebutikkens-dag/

Ny E-39 – fantastiske muligheter for næringslivet i Lund

Den delen av motorveien som går gjennom Lund vil koste i overkant 7 mrd. kroner å bygge. Ifølge Nye Veier kan ca. 30 prosent av dette beløpet bli værende i kommunen, i form av underleveranser.

Lund Næringsutvikling/Lund Tomteselskap AS hadde 15/11 et møte med Anne Stine Johnson og Geir Gjervan i Nye Veier AS på Forus. Hensikten med møtet var å finne ut mer om hvordan bedrifter i Lund best kan posisjonere seg for å ta del i den store verdiskapingen som skjer i perioden hvor ny E-39 bygges. Konkret gikk dette på:
• Riggområder
• Deponiområder
• Kontorfasiliteter
• Lokale servicetilbud

De første anbudsinnbydelsene blir sendt ut allerede i 2019. Dette gjelder for strekningen Ålgård-Ualand. Deretter følger strekningen Ualand-Birkeland.

Nye Veier vil som byggherre ha behov for prosjektkontorplasser ute i distriktene. Disse vil sannsynligvis samlokaliseres med entreprenørkontorene. For entreprenøren er det veldig verdifullt om det er tilrettelagt godkjente rigg- og deponiområder.
Riggområdene skal huse 400-500 ansatte, og det er en stor fordel om disse er lokalisert i et område hvor det finnes de mest vanlige servicetilbud. Vi ble oppfordret til å ta kontakt med de store, riksdekkende entreprenørselskapene (NCC, Veidekke, AF-gruppen, Skanska, osv.) så tidlig som mulig og foreslå alternativer. Også eventuelle utenlandske entreprenørselskaper bør oppsøkes, når den tid kommer. Lund Næringsutvikling/Lund Tomteselskap AS starter forberedelsene til dette arbeidet umiddelbart.
For riggområdene er det viktig at strøm, vann, avløp osv. kan komme fort på plass.
Det er vanlig at anleggsledelse og andre funksjonærer leier boliger og leiligheter lokalt.
Nye Veier anbefaler sterkt å ta med slike aktive forslag i innspillene til kommunedelplanen. Samtidig anbefales det å avholde felles innspillmøter med landbruk og øvrig næringsliv, for å minske konfliktnivået.

Nye Veier var noe skeptisk til forslaget om å fylle ut og legge veien ut i Hovsvannet. De mener det er stor risiko forbundet med bunnforholdene. Denne risikoen kan fort bli overført til entreprenøren, som da vil sikre seg ved å ta en høyere pris. For å minimere risikoen og skaffe mest mulig data om dette blir det igangsatt grunnboring allerede neste år. En storstilt utfylling i Hovsvannet vil legge beslag på enorme steinmasser, og Nye Veier er derfor tilbakeholdne med å forhåndsselge for mye av disse.

Når det gjelder utfylling og påvirkning av denne på flomforholdene i Hovsvannet, skal det allerede være utarbeidet en fagrapport i SVV. Denne vil antakelig bli offentliggjort i nær fremtid.

Landstil AS på gasellelisten

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske fylker og landets mest vellykkede gaseller. Som eneste selskap fra Lund kom Landstil AS på årets gaselleliste. Det henger høyt å komme på denne eksklusive listen, og vinnerne i hvert fylke blir behørig feiret. Det som er spesielt interessant med Landstil AS er at de driver utelukkende med nettsalg. Fra sin butikk og lager på Holamoen leverer de over hele landet. I disse tider hvor nettsalg ofte omtales som en trussel, er det beroligende å se at dette kan skje også fra Lund!

TV-aksjonen – “Mindre alene sammen”

Årets TV-aksjon går av stabelen 21. oktober. I år går aksjonen til Kirkens Bymisjon som ønsker å motvirke utenforskap og bedre livskvaliteten til mennesker som står utenfor i Norge.

Kirkens Bymisjon vil gi alle muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. De skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i eget nærmiljø. Det skal etableres møter på tvers av generasjoner, og arbeidstilbud for de som ikke møter kravene i det ordinære arbeidslivet, men har kapasitet og lyst til å bidra.

I Lund Næringsutvikling håper vi at alle bedrifter i Lund tar stilling til hvordan de kan bidra, både som giveret til aksjonen og ved å invitere “utenforstående” inn i egen virksomhet – om enn bare for et møte og en kopp kaffe!

“Ett møte kan endre et menneske, flere møter kan endre et helt samfunn.”

Giverkanal og mer informasjon: https://blimed.no

AMS AS om digitalisering og automatisering – stemningsrapport!

Torsdag 11. oktober var det klart for nytt Oppsving på Pøbben

Magne Sira fra AMS på Haukland hadde kveldens innlegg. Mange i bygda vet at “AMS driver med data”, men hvor mange vet at deres løsninger styrer produksjonen til verdenskjente merkenavn som Ekornes – i tillegg til våre store lokale lokomotiver? Magne fortalte om hvordan AMS’ systemer styrer plukkroboter og scanner etiketter og chips på samlebånd og lagere hos store kunder i inn- og utland.

De engasjerte frammøtte satte hadde en god diskusjon om hvordan digitalisering og automatisering skaper nye muligheter i industrisamfunn som Lund. Nærhet til ny E39, god tilgang på kompetanse og lange tradisjoner med produksjon i stor og liten skala er viktige fortrinn også i framtida.!