Hva skjer?

YX Moi nest best i landet!

YX Moi har i sommer vunnet en høythengende andreplass i en salgskonkurranse blant YX-stasjonen.
Konkurransen gikk i forbindelse med YX-kjedens 10-årsjubileum, og ble målt på salg av ulike produkter.

Svein Kåre og Anne-Lill var i Cannes sammen med resten av YX-systemet for å motta heder, ære og diplom. Vi gratulerer dem og deres flinke selgere!

YX Moi lever for en stor del av gjennomgangstrafikken, men setter spesielt stor pris på sine lokale kunder. De kjører ofte kampanjer myntet på oss fastboende, så ta turen innom neste gang du fyller drivstoff!

På rød løper i Cannes
Her er Anne-Lill og Svein Kåre på den røde løperen i Cannes for å motta heder og ære, sammen med Kjell fra YX Vanse

 

Nye Veier og nye takter på Næringslivsdagen

Onsdag 5. september var det duket for Lund kommune og Lund Næringsutviklings årlige næringslivsdag på Skåland Gjestegård.

Dagens gjennomgripende tema var ny E39 og mulighetene den gir.

Nye Veier AS orienterte om planprosessen så langt, og så detaljert som råd er om veien videre. Dagens tydelige beskjed var at Lund – både kommune og næringsliv – må iverksette et betydelig arbeid straks for å komme i posisjon til å nyte godt av ringvirkningene som veiutbyggingen får for lokalsamfunnet.  Moi ligger an til å bli eneste tettsted mellom Ålgård og Lyngdal med umiddelbar nærhet til veien!

Næringssjef Jan Ove Øksendal fulgte opp med innlegg om betydningen av å få fortgang i arbeidet med opprettelse av et offentlig-privat tomteselskap for næringstomter. Selskapet bør være i drift allerede fra 2018!

Kjell Andreas Heskestad og Anders Mydland stod for kveldens mer lettlivede innlegg, med sine presentasjoner av henholdvis lokalmatprosjektet “Mad” og profileringsprosjektet “Oppdag Lund”.

Innovasjon Norge informerte om sitt nye bedriftsprogram “På sporet av vekst”, spesielt for bedrifter i Lund og noen få andre distriktskommuner i Rogaland. Her er verktøy og virkemidler fra IN, fylkeskommunen, Connect og næringshagene samlet under en paraply, med ett kontaktpunkt.

Kvelden ble rundet av med en viktig påminner om Flekkefjord Sparebanks tilstedeværelse og rolle som lokalbank for bedrifter og private i Lund.

Ta gjerne kontakt med Jan Ove eller Anders hvis du vil drøfte noen av mulighetene som ble presentert denne kvelden!

Mer MAD

Næringsforeningens årlige sommerfest i Egersund skulle dette året preges av lokalmat. Et nystartet selskap fra Lund fikk mye positiv oppmerksomhet. Ollestad Kjøtt AS var en av hovedleverandørene av grillmat til selskapet. Køen ble lang, og de dyktige kokkene fra Grand Hotel måtte virkelig stå på for å holde unna for etterspørselen. Det ble observert både sniking i køen og forsøk på å tilrane seg dobbel porsjon av skaftekoteletter og spesialpølser fra Ualand. I rettferdighetens navn må det nevnes at det også ble servert andre delikatesser, slik som sirdalsørret, hjemmelaget italiensk is, kaldbrendt kaffe(!), sjokolade fra Egersund, og mye mer. Men det er plass for flere!

Presentasjon av handelsanalyse

Rambøll har utarbeidet en omfattende handelsanalyse for Lund Næringsutvikling og Lund kommune i forbindelse med pilotprosjektet for sentrumsutvikling.

Handelsstanden i Moi sentrum var torsdag 23. august invitert til gjennomgang av denne. Bare 7 næringsdrivende innen varehandel fikk med seg at næringssjef Jan Ove Øksendal presenterte en rekke utfordringer og muligheter avdekkes i rapporten.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det må gjøres grep umiddelbart, men at det finnes gode muligheter for utvikling. Men:

Moi må ikke vente på at “noen andre” skal få utviklingen i gang. Ikke vente på ny veg. Ikke vente på at Lunds befolkning skal endre handlevanene sine.

 

Hele rapporten finner du her!