Hva skjer?

Matopplevelser i Lund

Nå skjer det! I regi av Lund Næringsutvikling startes nå et 3-årig prosjekt som tar mål av seg å drive fram minst 10 produsenter av lokalprodusert mat av forskjellig slag. Det kan være alt fra kjøttprodukter og innlandsfisk til sider, frukt og honning. Prosjektet skal styrke både landbruk og reiseliv. Fremtidens turister etterspør lokalprodusert mat! De som tar mål av seg å bli produsenter av egne matvarer vil få veiledning og bistand underveis, enkeltvis eller gjennom å delta på fagturer, kurs og lignende. På kort sikt kan det være aktuelt å etablere en form for «bondens marked» i kommunen. Også andre salgskanaler, for eksempel nettsalg, vil bli vurdert. Mangeårig leder i Bondelaget, Kjell Andreas Heskestad, leder dette prosjektet.

Best sammen!

Det var et tankevekkende og innsiktsfullt foredrag som ble holdt av Børge Rannestad på oppsvingmøtet torsdag. Hans konsept «Best sammen» er hentet fra lagspill og idrettsverdenen, men tankegodset kan i høyeste grad overføres til næringslivet. Bedre å gjøre hverandre gode enn å stikke kjepper i hjulene på naboen! Børge har lang erfaring som trener og idrettsutøver, og han illustrerte sitt budskap på en levende og underholdende måte, med mange selvopplevde eksempler. Vår anbefaling er: Slipp Børge til med noen runder i din bedrift, så kan mye positivt skje!

 

Det blir livlig i sentrum denne sommeren

På til sammen 6 lørdager, fra april til september, vil det skje ting i Stasjonsveien. Mellom 10 og 14 vil det bli aktiviteter – alt fra leker for barn til uhøytidelig idrett, kulturinnslag, etc. Hensikten er selvfølgelig å trekke folk fra Moi og Lund, hytteturister og andre til sentrum. 

Butikkeiere, lag og foreninger vil bli innbudt til orienteringsmøte mandag 26.februar. 

Vellykket oppsving på Pøbben

Det var stinn brakke da Oppsving arrangerte temamøte om reiseliv sist torsdag 

Sigbjørn Hofsmo var først ute med sin presentasjon av Treskofestivalen i Hovsherad. Fra sin spede begynnelse har Treskofestivalen utviklet seg til å bli en av de store festivalene i regionen, dyktig ledet av de profesjonelle arrangørene i Hovsherad. Her blir Hovsherad og Lund profilert og får turistreklame så det holder! 

Den utflyttede lunddølen Frode Johannessen, nå daglig leder i Smaabyen Flekkefjord, holdt et spennende foredrag om reiselivssatsingen i nabokommunen. Her har vi i Lund utvilsomt mye å lære! Frode fortalte bl.a. om en målrettet og fokusert arbeid med “4 fyrtårn” i kommunen, hvor de fikk støttemidler både fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Et sentralt verktøy i Frodes verktøykasse var Innovasjon Norges “Håndbok i reisemålsutvikling”.  

Bodil Heskestad avsluttet foredragsbolken med informasjon om planlagte aktiviteter i sentrum av Moi denne sommeren. Bodil fortalte at på til sammen 6 lørdager fra april til september vil det være ulike aktiviteter i Stasjonsveien, alt fra leker for barn til historievandring. Butikkene skal minst holde åpent fra 10 til 14 disse dagene, med gode tilbud. Det skal skje noe i Stasjonsveien! 

Pøbben viste seg som et fint lokale for slike arrangementer, med en passelig “fortettet” atmosfære. Besøket ga mersmak!