Jan Ove Øksendal

janove

Jan Ove er næringssjef og daglig leder.
Han samarbeider tett med kommune, næringsliv og nyetablerere.

Mobil: 999 88 777

Epost: janove@lundnu.no