Medlemsbedrift A

Bedrift A er Lunds ledende anleggsentreprenør, sentralt plassert med maskinpark og administrasjon ved E39.

Nedslagsfelt er Lyngdal til Egersund.