Ressursbank

Her vil vi samle en del vanlige spørsmål og svar, dokumenter og lenker som er spesielt relevant for etablering eller utvikling i Lund. For nyetablerere generelt henviser vi til skape.no – portalen for etablerere i Rogaland.
Se under for diverse dokumenter og filer:

Pilotprosjekt for sentrumsutvikling:

Stedsutviklingsrapport – Asplan Viak

Handelsanalyse Moi – Rambøll

Mad-prosjektet:

Prospekt

Strategisk næringsplan;

Strategisk næringsplan 2018-2028 korrigert pr 24.november