Ressursbank

Her vil vi samle en del vanlige spørsmål og svar, dokumenter og lenker som er spesielt relevant for etablering eller utvikling i Lund. For nyetablerere generelt henviser vi til skape.no – portalen for etablerere i Rogaland.

Vanlige spørsmål og svar (kommer)

  • Utfører Lund Næringsutvikling «næringsfaglig vurdering» for NAV for personer som ønsker å søke om å beholde dagpenger under etablering av egen virksomhet?
    – Ja, vi utfører dette for bosatte i Lund kommune.
  • Spørsmål 2:
    Svar 2:

Finansiering:

  • Retningslinjer for tilskudd fra Lund kommunes næringsfond (kommer)