Styret

Lund Næringsutvikling AS har et profesjonelt styre bestående av ledende næringslivspersoner og den til enhver tid sittende ordfører.

Styrets leder:

  • Trygve Lende (AMS AS)

Nestleder:

  • Tore Rasmussen (NorDan AS)

Styremedlemmer:

  • Inger Rasmussen (Lund Kommune)
  • Rune Rusdal (Moi Eiendomsutvikling AS)
  • Anne Lise Skaar Henriksen (Henriksen eftf. Ide & Design)
  • Olav Hafstad (ordfører)
  • Magnhild Eia (Lund Kommune)
  • Bodil Heskestad (Varamedlem)
  • Svein Arne Hamre (Varamedlem)