952 06 707
 anders@lundnu.no

Jeg er næringsutvikler, og jobber med prosjekter knyttet til sentrumsutvikling, profilering og nyetablering. Snakk med meg om idéer og tanker rundt ny virksomhet i bygdene i Lund!

Anders Mydland