Kjell Andreas Heskestad

 917 82 579
 kan-hesk@online.no

Kjell Andreas leder prosjektet «Matopplevelser i Lund». Med sitt store nettverk i landbrukets organisasjonsliv er han en viktig brikke i Lund Næringsutviklings satsning på mat og tilleggsnæringer i landbruket.

Trenger du en kontaktskaper og døråpner innenfor mat og landbruk er Kjell Andreas rette mann!