905 03 626
 majbritt@lundnu.no

Jeg er prosjektleder, rådgiver og jobber mye med reiseliv og ulike tjenester som Lund Næringsutvikling AS tilbyr kommunen og medlemsbedrifter. Jeg leverer også forskjellige administrative tjenester.

Maj Britt Støre