Lund, en ja-kommune!

Lund kommune med sine 3 200 innbyggere er en vakker, liten kommune
sentralt beliggende mellom Kristiansand og Stavanger.

Her er fantastiske muligheter for ny næring, med spennende arealer,
effektiv logistikk og kloke, engasjerte mennesker.I Lund finnes mye teknisk kompetanse for grønne næringer og industri, uutnyttet innsjø for blå næringer og stort potensiale innen handel, landbruk og reiseliv.

E39 og jernbane gjennom kommunen sørger for effektiv logistikk mot regionale og internasjonale markeder, og kommunen er kjent for rask behandling og positiv holdning i bygge- og plansaker.

Moi er kommunens sentrum, med barne- og ungdomsskole, barnehage, og idrettsanlegg for inne- og uteaktiviteter. Butikk- og servicetilbud dekker de daglige behov og er i vekst.

Hovsherad og Heskestad har barneskoler og barnehager, idrettsanlegg og butikk.

Over alt er det lett tilgang til fantastiske naturopplevelser hele året, både til lands og til vanns.

 

Kompetanseprofil

Lund er en tradisjonell industrikommune med meget høy kompetanse innen tekniske- og naturvitenskapelige fag – faktisk er Lund på 13. plass på landsbasis og på 2. plass i fylket i NHOs kommune-NM.

I tillegg ser vi en positiv tendens med unge hjemflyttere med høyere utdanning og erfaring innen moderne tjenesteyting, IT og økonomi.

Næringsareal

I Lund er det næringsareal under utvikling både på Moi og på Ualand, både for industri og servicenæring..

Begge steder er det umiddelbar nærhet til E39, på Moi også til jernbane, og det er godt tilrettelagt med telekommunikasjon og øvrig infrastruktur.

Virksomheter i Lund

Vi vet at det kan være en utfordring å orientere seg om hva som finnes av bedrifter og tjenestetilbud i Lund, enten man er ny i bygda, lurer på å flytte eller etablere seg her med familie eller virksomhet.

Her har vi forsøkt å samle en oversikt over aktive virksomheter i kommunen.