Lund, en ja-kommune!

Lund kommune med sine 3 200 innbyggere er en vakker, liten kommune
sentralt beliggende mellom Kristiansand og Stavanger.

Her er fantastiske muligheter for ny næring, med spennende arealer,
effektiv logistikk og kloke, engasjerte mennesker.I Lund finnes mye teknisk kompetanse for grønne næringer og industri, uutnyttet innsjø for blå næringer og stort potensiale innen handel, landbruk og reiseliv.

E39 og jernbane gjennom kommunen sørger for effektiv logistikk mot regionale og internasjonale markeder, og kommunen er kjent for rask behandling og positiv holdning i bygge- og plansaker.

Moi er kommunens sentrum, med barne- og ungdomsskole, barnehage, og idrettsanlegg for inne- og uteaktiviteter. Butikk- og servicetilbud dekker de daglige behov og er i vekst.

Hovsherad og Heskestad har barneskoler og barnehager, idrettsanlegg og butikk.

Over alt er det lett tilgang til fantastiske naturopplevelser hele året, både til lands og til vanns.