Kompetanseprofil

Lund er en tradisjonell industrikommune med meget høy kompetanse innen tekniske- og naturvitenskapelige fag – faktisk er Lund på 13. plass på landsbasis og på 2. plass i fylket i NHOs kommune-NM.

I tillegg ser vi en positiv tendens med unge hjemflyttere med høyere utdanning og erfaring innen moderne tjenesteyting, IT og økonomi.