Næringsareal

I Lund er det næringsareal under utvikling både på Moi og på Ualand, både for industri og servicenæring..

Begge steder er det umiddelbar nærhet til E39, på Moi også til jernbane, og det er godt tilrettelagt med telekommunikasjon og øvrig infrastruktur.