Medlemsskap

Lund Næringsutvikling AS eies og finansieres av Lund kommune og en rekke medlemsbedrifter i fellesskap. Vårt mål er å fremme næringslivet i Lund generelt, og medlemsbedrifter spesielt.

Medlemsfordeler:

Medlemsskap hos oss viser godt igjen i samfunnslivet i forbindelse med ulike arrangementer, og gir ditt selskap en stemme i lokal næringsutvikling. I tillegg finnes en rekke konkrete medlemsfordeler, blant annet:

  • Profilering på trykksaker med bred, lokal distribusjon.
  • Gratis rådgivning og hjelp til søknader, bedriftsutvikling og annet..
  • Faste, uformelle møter med politisk og administrativ ledelse i kommunen.
  • Næringssjefen fungerer som ombudsmann for å ivareta medlemmers interesser i konflikter og i møte med offentlig forvaltning.

Kontingent:

Medlemmer betaler en årlig kontingent avhengig av antall ansatte.
Minstekontingent  kr 2000,-, og gir bedriften en aksje i selskapet og stemmerett på generalforsamlingen.
Kontingent forfaller årlig 1. februar.