Landbruk

Lund Næringsutvikling har satt fokus på gode prosjekter i landbruket, med tilleggsnæringer, lokal foredling og knytninger mot reiseliv som stikkord.

Snakk med oss om idéer og mulige samarbeidspartnere!