Handel

Lund er blitt pilotkommune for sentrumsutvikling, og det legges stor innsats i å igjen gjøre Moi til et attraktivt handelssted med interessante virksomheter for lokalbefolkning og reisende.