Reiseliv

Lund er en vakker kommune – med sentral beliggenhet og enormt potensiale innen reiseliv. Det jobbes for tiden med egne prosjekter for å styrke Lunds posisjon og synlighet på dette området.

Har du en virksomhet som skal inn i dette initiativet?